nie. Lip 5th, 2020

Tygodnik Radomski

Integracja sprzyja współpracy inżynierów budownictwa

3 min read

Mówiąc prościej ułatwia  ładowanie  ludzkich akumulatorów. Wyczuwa się to na spotkaniach specjalistów zajmujących się budownictwem. Zawodowo realizują oni nie tylko  kubatorowe obiekty   produkcyjne czy  usługowe,  zasilające  umiejscowione w nich technologie    przy pomocy różnego rodzaju  instalacji,  sieci podziemnych, naziemnych czy napowietrznych. Wielu członków  uczestniczy w opracowywaniu planów  urbanistycznych czy zabudowy gmin, powiatów  lub nadzorze wszelkiego rodzaju inwestycji realizowanych w miastach i wsiach, w gminach, powiatach i województwach.  Prawie 150 tysięcy  architektów, projektantów,  kierowników budów,  inspektorów nadzoru, geodetów zrzesza Polska Izba  Inżynierów Budownictwa.  Mazowiecka Okręgowa  Izba Inżynierów Budownictwa – nieco ponad  20 tysięcy członków z tego ponad tysiąc przynależy do  Biura Terenowego MOIIB w Radomiu. Przedstawiciele Izby uczestniczą w dorocznych Radomskich Dniach Techniki i Wynalazczości i spotkaniach opłatkowych.

W styczniu są  jednak gospodarzami spotkania noworocznego w Teatrze Powszechnym. Udział zwierzchników  z Warszawy,  przedstawicieli władz samorządowych oraz współmałżonków i   osób bliskich  członkom MOIIB sprzyja integracji. Dostojności dodaje wspólne obejrzenie  teatralnego spektaklu. Przed rokiem oklaskiwali ,,Damy i Huzary”. 10 stycznia rozbawiali ich do łez  odtwórcy farsy scenicznej pt. ,,Ryzykowna forsa” Michaela Cooney, w reżyserii Pawła Pitery.  Organizatorzy na czele  z mgr. inż. Romanem Lulisem podziękowali  aktorom  koszem kwiatów a widownia po powstaniu z krzeseł rzęsistymi oklaskami. Po kulturalnej rozrywce były życzenia noworoczne przy symbolicznej lampce szampana i gustowanie smakowitości.

Tak pomyślana  integracja sprzyja bliższemu poznaniu się i lepszej współpracy członków pracujących w  niewielkich gronach w gminach i powiatach rozległego Mazowsza.                         

Bardzo ważna była pierwsza część spotkania.  Prowadzili ją –  Katarzyna Barska kierownik Biura Terenowego MOIIB w Radomiu i Michał Stępień dyrektor Biura MOIIB w Warszawie. Najpierw powitali Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Romana Lulisa i członków MOIIB oraz przybyłych gości: Katarzynę Kalinowską  wiceprezydenta Radomia,dr Tomasza Piotrowskiego Zastępcę Sekretarza Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. Eugeniusza Kodę Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżyniera Środowiska SGGW w Warszawie, prof. UTH Krzysztofa Śmiechowskiego – Prezesa Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT, dr. Mieczysława Szatanka – Przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej w Radomiu, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego: Wojciecha Gajewskiego (Radom), Andrzeja Kwiatkowskiego (Białobrzegi), Tadeusza Gruszczyńskiego (Białobrzegi), Annę Lenarczyk (Kozienice), Michała Marchewkę (Grójec), Tadeusza Duraka i Magdalenę Rabiniak (Lipsko)  oraz  dyrektorów/naczelników wydziałów architektury lub  geodezji i kartografiiz tych miast powiatowych.

Przewodniczący Rady MOIIB mgr inż. Roman Lulis nawiązując do zadań omawianych w minionym roku w tym podczas  Dni Budowlanych powiedział, że pracę samorządu najlepiej określają  słowa: Współpraca, Integracja, Rozwój.Dlatego prowadzona była  batalia w obronie pozycji inżyniera budownictwa. Spotkania środowiskowe odgrywają ważną rolę w kształtowaniu  harmonijnych stosunków  między  inżynierami budownictwa. Podobną  rolę-turnieje sportowe    siatkówki,  bridża, strzelectwa oraz  inne inicjatywy.Ważą jest współpraca   międzynarodowa z  pokrewnymi organizacjami    m.in. Litwy, Łotwy, Białorusi Kazachstanu, Gruzji i Bułgarii.

Życzenia noworoczne w imieniu prezydenta Radosława Witkowskiego przekazała Katarzyna Kalinowska.Prof. Eugeniusz Koda  przewodniczący  Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB poinformował o jej osiągnięciach. Dr inż. Tomasz Piotrowski mówił o wielkim znaczeniu współpracy, a dr Mieczysław Szatanek podkreślił znaczenie wielkich zmian cywilizacyjnych, jakie dokonały się również w Polsce, w czym  mają wielki udział także inżynierowie budownictwa współdziałający ze specjalistami z  innych  branż .

Po wystąpieniach – przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis, dr inż. Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska inni goście wręczyli  obrazy zabytkowej architektury Radomia  zasłużonym członkom MOIIB:Krzysztofowi Góreckiemu, Leopoldowi Jabłońskiemu, Andrzejowi Majowi, Jerzemu Materkowi, Marianowi  Mierzwie, Józefowi Podgórskiemu, Janowi Świerczyńskiemu i Zdzisławowi Zawiszy. Wyróżnienie to otrzymuje również nieobecny na spotkaniu Eugeniusz Kaczmarek dyrektor Wydziału Inwestycji UM w Radomiu. Autorem obrazów jest Krzysztof Ciecieląg.

Jego przebieg obrazują zamieszczone fotki. Polecamy też stronę 4. i ostatnią wersją internetową nr 187  Tygodnika Radomskiego. (M.K.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.