pt. Lut 26th, 2021

Tygodnik Radomski

Akcja Pomniki dla Natury

2 min read

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu trwają działania w ramach akcji Pomniki dla Natury, która wpisuje się w obchody 100-lecia Cudu nad Wisłą, a także 140-tej rocznicy istnienia dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Celem akcji zainicjowanej przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Dolina Kacanki jest zachowanie osobliwości przyrodniczych poprzez objęcie ochroną w postaci pomników przyrody. W wyniku działań nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu udało się zinwentaryzować ponad 100 obiektów przewidzianych do ustanowienia pomników przyrody.

Większość z tych propozycji została już zgłoszona do poszczególnych gmin w postaci oficjalnych wniosków.

Wśród wybranych do objęcia ochroną, zdecydowanie przeważają drzewa, ale są również takie twory Natury, jak wychodnie skalne.

W układzie gatunkowym dominują dęby, lecz wśród przedstawionych propozycji znajdują się wszystkie główne gatunki lasotwórcze, a także rzadziej spotykane w lasach drzewa, jak na przykład czereśnia.

Najstarszym okazem spośród drzew włączonych do akcji jest prawdopodobnie dąb rosnący na terenie Nadleśnictwa Starachowice, którego wiek został oszacowany na około 400 lat.

Aktualnie trwają także konsultacje z partnerami społecznymi uczestniczącymi w akcji. W połowie lipca odbyła się lustracja terenowa propozycji obiektów do objęcia ochroną wytypowanych przez Organizację Natura oraz Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach na terenie Nadleśnictwa Staszów. Plonem całodziennych prac było wspólne zaakceptowanie 13 propozycji nowych pomników przyrody.

Kolejne spotkanie jest planowane na pierwszą połowę sierpnia.

Czas trwania akcji Pomniki dla Natury został przewidziany do końca bieżącego roku. Dzięki wspólnym wysiłkom leśników oraz przyrodników tereny radomskiej RDLP wzbogacą się o kolejne pomniki przyrody, jako świadectwo bogactwa przyrodniczego oraz pamiątki dziejów tych ziem.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.