nie. Lip 5th, 2020

Tygodnik Radomski

Wigilia inżynierów i techników

1 min read

Radomska Rada  Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych  NOT oraz Mazowiecka  Izba Inżynierów Budownictwa  zorganizowały 19 grudnia spotkanie opłatkowe  w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Ich  reprezentanci: Krzysztof Śmiechowski – prezes RR FSNT NOT, Paweł Kubicki – dyrektor jej biura  i przedstawiciel MIIB Wojciech Barankiewicz  dokonali  otwarcia i złożyli  życzenia świąteczno – noworoczne uczestnikom, w tym licznie przybyłym zaproszonym gościom.

Gościem szczególnym był ordynariusz  diecezji radomskiej ks. bp. Henryk Tomasik. Władze Radomia reprezentowała wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, a krajowe NOT –  wiceprezesi  Kamil Wójcik i Marek Grzywacz oraz  wiceprzewodniczący GKR – Andrzej Barski. Izbę Przemysłowo- Handlową Ziemi Radomskiej   reprezentował jej wiceprezes  J. Trojanowski , Business Centre Club – sekretarz loży Anna Słopiecka. Byli też przedstawiciele radomskich wyższych uczelni i   innych placówek oświatowych, branżowych stowarzyszeń naukowo-technicznych  oraz firm i instytucji  współpracujących  np. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Tradycyjny ceremoniał  opłatkowy poprzedziła wspólna modlitwa.  Życzenia w imieniu samorządowców miasta  Radomia przekazała wiceprezydent Katarzyna Kalinowska  a władz krajowych  NOT- wiceprezes Zarządu Głównego – Kamil Wójcik. Po koncercie  kolęd  w wydaniu uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu, uczestnicy dzieląc się opłatkiem, przekazywali sobie życzenia świąteczne i noworoczne  oraz smakowali wigilijne potrawy. (mk)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.