pt. Wrz 18th, 2020

Tygodnik Radomski

SENIOR+ – OTWARTY KONKURS OFERT

2 min read

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 25 listopada 2019 r. otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2020.

Celem, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, Programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +. Placówki “Senior+” to miejsce, w którym osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

∙         utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (moduł I) w wysokości do 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania (jednorazowo nie więcej niż 300 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” nie więcej niż 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+),

∙         funkcjonowanie istniejących już placówek „Senior+” (moduł II) utworzonych w poprzednich edycji w wysokości do 40 % całkowitego kosztu zadania (nie więcej niż 300,00 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w przypadku Dziennego Domu „Seniora+” oraz nie więcej niż 200,00 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w przypadku Klubu „Senior+”).

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. W ciągu roku w ramach Programu jednostka samorządu może złożyć maksymalnie dwie oferty na utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”, w tym nie więcej niż 1 ofertę na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” i nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.

O dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania placówek nie mogą występować jednostki, które mają zostać utworzone lub wyposażone w ramach Edycji 2020. W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku. Na realizację Programu w 2020 roku zaplanowano kwotę – 80 mln złotych.

Ofertę należy wypełnić w Generatorze Ofert, dostępnym na stronie internetowej https://seniorplus2020.mpips.gov.pl, w terminie do 7 stycznia 2020 r. do godz. 16:00. Złożoną w generatorze ofertę, należy wydrukować, podpisać (przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, np. wójt, burmistrz, prezydent oraz skarbnik) i wraz z wymaganymi załącznikami przesłać w wersji papierowej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na adres plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Oferta złożona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel: (022) 695 71 90, (022) 695 71 99.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.