pt. Cze 5th, 2020

Tygodnik Radomski

Ratunek dla uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej terapii kompleksowej

2 min read

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  w Radomiu od kilkudziesięciu lat posiada w swoich zasobach Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  oraz Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Działalność ta oparta jest głownie o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach którego udzielane są świadczenia dla osób uzależnionych w podstawowym zakresie.

Od 2017 roku SWPZZPOZ realizuje zadanie publiczne w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Prowadzenie samodzielnej, kompleksowej terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współ uzależnionych realizowanej w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym, która nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Adresatami zadania są mieszkańcy Miasta Radomia. Jak wskazuje Dyrektor Szpitala Mirosław Ślifirczyk terapia pogłębiona jest prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psychologów, terapeutów uzależnień, specjalistów psychoterapii uzależnień, specjalistów terapii uzależnień, instruktora terapii uzależnień oraz lekarza specjalistę psychiatrę w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Terapia ta skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin – osób współuzależnionych.

Prowadzenie samodzielnej, kompleksowej terapii pogłębionej pomoże utrwalić wiedzę o chorobie alkoholowej, wypracować postawę pełnego i świadomego wyboru trzeźwego życia, a osobom współuzależnionym pomoże w odnalezieniu się w nowej roli obok partnera, który rozpoczął trzeźwe życie.

Na etapie terapii pogłębionej ważnym aspektem jest  wzmocnienie motywacji uczestnika do kontynuowania terapii i wspierania postaw abstynenckich. Celem psychoterapii są też: rozwiązywanie problemów emocjonalnych, trening umiejętności społecznych wspierających trzeźwe życie, terapia małżeńska i terapia rodzin, psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Terapia pogłębiona w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Reja 30 prowadzona jest codziennie w godzinach od 15:00 do 19:00, terapia pogłębiona w Szpitalu Psychiatrycznym w Oddziale Odwykowym przy ul. Krychnowickiej 1 prowadzona jest codziennie w godz. 15:00-19:00.

Zapisów na ww. terapię można dokonać telefonicznie pod nr tel.: Poradnia 48 363-19-93 ; 

Oddział  nr tel.: 48 332-46-44.

bądź osobiście w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Reja 30 oraz w Oddziale Odwykowym Szpitala  przy ul. Krychnowickiej 1.

Koordynator zadania mgr Jolanta Sokołowska.

Zadanie Finansowane przez Gminę Miasta Radomia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.