czw. Lut 20th, 2020

Tygodnik Radomski

Radom: Opaski dla seniorów

2 min read

Samorząd miasta Radomia wyróżnia się w kraju dbałością o seniorów.  Do stosowanych form współdziałania z nimi w ramach programu ,,Siła w seniorach” doszły opaski  informujące o stanie zagrożonego zdrowia. Stu radomskich seniorów otrzyma wkrótce opaski monitorujące ich stan zdrowia. Miasto przystąpiło do pilotażowego programu obejmującego dostawę opasek oraz zapewnienie całodobowej teleopieki. 

– To bardzo ważny element naszej polityki senioralnej. Realizujemy program „Siła w seniorach”, gdzie jednym z komponentów jest „Siła w seniorach bezpiecznych”. Zdajemy sobie sprawę, że jest grupa seniorów wymagająca szczególnej opieki, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania – powiedział prezydent Radosław Witkowski podpisując umowę z firmą Sidly.   Dostarczy ona opaski i zapewni zdalną obsługę systemu przez cały okres pilotażu, czyli do końca przyszłego roku.

Projekt skierowany jest do osób starszych wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.  Radomscy seniorzy będą wyposażani w specjalne opaski, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogli uzyskać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje m. in. detektor upadku i lokalizator GPS. – Opaska daje seniorom poczucie bezpieczeństwa. W nagłych sytuacjach umożliwia szybkie wezwanie pomocy, ale jednocześnie daje starszym osobom poczucie, że nie są sami, że cały czas ktoś nad nimi czuwa – mówi prezes firmy Sidly Edyta Kocyk.

Nabór chętnych do udziału w projekcie już się rozpoczął. Warunkiem uczestnictwa w procesie naboru jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy. ul. Żeromskiego 53, pokój 182  do dnia 20 września 2019r. następujących dokumentów zgłoszeniowych: wniosek o przystąpienie do projektu, kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy), oryginał lub kserokopię innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (jeśli dotyczy), oświadczenie o niesamodzielności – w przypadku osoby niesamodzielnej, klauzulę informacyjną /klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

– Program jest skierowany do osób mieszkających na terenie Radomia, które ukończyły 65 lat. Pierwszeństwo w dostępie do opasek będą miały osoby samotne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niesamodzielne – wyjaśnia wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Projekt „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” będzie realizowany od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku z możliwością przedłużenia.  Gmina Miasta Radomia przeznaczy  na ten cel kwotę ponad 108 tys. złotych. Źródło: radom.pl, foto: mk


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.