pt. Sty 15th, 2021

Tygodnik Radomski

Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa

4 min read

W roku Stulecia Bitwy Warszawskiej Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu podjęła działania na rzecz upamiętnienia przez leśników tego niezwykle ważnego wydarzenia, w którym udział brali również leśnicy. Działania te są osadzone w społeczności lokalnej i mają zarówno charakter rocznicowych uroczystości i przedsięwzięć nawiązujących do wydarzeń historycznych, jak i przyrodniczy oraz kulturowy. Ich efekty i relacje zostały udostępnione społeczeństwu w ramach multimedialnego projektu Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa.

14 sierpnia, w przededniu 100-lecia Bitwy Warszawskiej na terenie Nadleśnictwa Suchedniów w leśnictwie Michniów organizowana jest Leśna Droga Krzyżowa, która wpisuje się w obchody Stulecia Zwycięstwa – upamiętnia 100-lecie Bitwy Warszawskiej, oraz pracowników radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Uroczystość zorganizowana została również w 77 rocznicę pacyfikacji Michniowa. Upamiętnia zamordowanych gajowego Władysława Wikło z rodziną, zamordowanych pozostałych leśników i mieszkańców Michniowa. Jednocześnie jest to jedna z inicjatyw zrealizowanych w roku jubileuszu 140-lecia utworzenia radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Patronat medialny nad uroczystością objęło Radio Kielce.

Działania w ramach projektu Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa dostępnego pod adresem http://www.lesnicynastuleciezwyciestwa.pl/ obejmują kilka części:

Stulecie Bitwy Warszawskiej. Udział leśników radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w wojnie polsko-bolszewickiej.

  • Publikacja wydana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu autorstwa Piotra Kacprzaka, zastępcę dyrektora pokazująca leśników i pracowników Lasów Państwowych biorących udział w Bitwie Warszawskiej lub innych bitwach tego okresu czasu. Opracowanie ma wymiar regionalny. Zostało dedykowane „Pracownikom radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, którzy w trudnym okresie życia i pracy zdali egzamin z umiłowania Ojczyzny i Wiary”.

Pomniki przyrody na Stulecie Cudu nad Wisłą

  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z 23 nadzorowanymi nadleśnictwami przyłączyła się do społecznej akcji „Pomniki dla Natury” nawiązującej do Stulecia Cudu nad Wisłą. Akcja została zainicjowana przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”.
  • W efekcie trwających rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu. Na terenie 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w 2020 roku zostanie powołanych ponad 120 nowych pomników przyrody. Tym samym liczba pomników przyrody na terenie RDLP w Radomiu wyniesie blisko 700, czyli tyle ile lat ma legendarny pomnik przyrody dąb Bartek, symbol ochrony przyrody.

Upamiętnienie Stulecia Zwycięstwa i wydarzeń 1920 roku na terenie RDLP w Radomiu

  • Upamiętnienie roku 1920 na terenie RDLP w Radomiu w przeszłości oraz w roku Stulecia Zwycięstwa miało miejsce w przeszłości i jest dla leśników ważne w roku 100-lecia Cudu nad Wisłą.
  • Są to miejsca pamięci narodowej:
  • krzyż i kamień z pamiątkową tablicą wzniesione w dniu jubileuszu 120 lat radomskiej dyrekcji LP dla uczczenia pamięci Polaków, którzy walcząc z komunizmem o godność narodu i niepodległość Polski złożyli swe życie i cierpienia na ołtarzu ojczyzny,
  • pomnik na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn upamiętniający leśników, którzy strzegąc polskich lasów pamiętali o obowiązku obrony wiary i Ojczyzny,
  • obelisk w Nadleśnictwie Dobieszyn upamiętniający pożegnanie przez leśników Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jego ostatniej drodze na Wawel
  • pomnik poświęcony Marszałkowi w Nadleśnictwie Daleszyce.

Szczególnym upamiętnieniem Stulecia Zwycięstwa są krzyże rocznicowe, odnowione lub wznoszone w 2020 roku we współpracy z leśnikami, w odpowiedzi na lokalne potrzeby społeczne. Od niepamiętnych czasów ludzie ustawiają krzyże, jako znaki i symbole wiary, wota dziękczynne i dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Dotychczas zostały wzniesione krzyże: w miejscowości Komórki – Nadleśnictwo Daleszyce, krzyż na Załamanku – Nadleśnictwo Kozienice, krzyż w Rudzie Malenieckiej i na terenie ścieżki historyczno-przyrodniczej im. Karoliny Lanckorońskiej w Nadleśnictwie Jędrzejów.

Leśnicy pamiętają, że Bitwa Warszawska oceniana jest jako obrona i uchronienie chrześcijańskiej Europy przed cywilizacją zła jaką było niewątpliwie rozprzestrzenianie się komunizmu na zachód. Organizując obchody wraz ze społecznością lokalną chcą uczcić pamięć wielu pokoleń rodaków, szczególnie leśników, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.