pt. Lut 26th, 2021

Tygodnik Radomski

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ SLD W RADOMIU W SPRAWIE ZAMIARU PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2 min read

Podniesiona na nowo przez PiS, po ponownym wyborze Andrzeja Dudy  prezydentem RP, kontrowersyjna  sprawa  podziału Mazowsza  na województwa warszawskiego (stolica +  okalające ją powiaty) i powołania 17. w kraju  dla pozostałych terenów największego w kraju regionu, wzbudza dyskusje. Oficjalnie zakwestionował uzasadnienie ekonomiczne i nie tylko ekonomiczne tego pomysłu Marszalek Mazowsza  Adam Struzik. Kontrowersyjna propozycja podzielenia woj. mazowieckiego  wyzwala różnorodne  wypowiedzi . Stanowisko w tej sprawie  zajęła  23 lipca Rada Miejska SLD  w Radomiu.   Ot jego brzmienie.

Kontrowersyjna  propozycja podzieleni a woj. mazowieckiego wzbudza różnorodne emocje  wśród mieszkańców regionu radomskiego.

Społeczeństwo tego środowiska od dawna oczekuje na utworzenie samodzielnego woj. radomskiego. Jednak w świetle założeń utworzenia województw warszawskiego i mazowieckiego, uznajemy za zasadne ustanowienia siedziby woj. mazowieckiego w Radomiu jako największego po Warszawie miasta tego obszaru.

Niezależnie od znaczącej liczby mieszkańców, Radom posiada bardzo bogate tradycje historyczne. Nowy Radom w 1340r. został założony przez Kazimierza Wielkiego. W 1401r. w naszym mieście zawarto unię Polski z Litwą. To tutaj wybrano Jadwigę na królową Polski. W Radomiu Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Jan von Tieffen złożył hołd lenny Królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. Sejm w Radomiu w 1505r. uchwalił Konstytucję Nihil novi. Przez 150 lat tutaj była siedziba Koronnego Trybunału Skarbowego.

W najnowszej historii w wyniku burzliwych protestów zapoczątkowano proces transformacji ustrojowej kraju.

Do 1999 roku, gdy funkcjonowało 49 województw i wiele miast mniejszych – ze stoma, dwustoma tysiącami mieszkańców – było w pewien sposób ożywionych tym, że pełniły rolę miast wojewódzkich.
W żadnym innym województwie w Polsce nie ma tak wielkiej różnicy między jednym ośrodkiem centralnym a całą resztą województwa.

Pomysł wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego wraca do debaty publicznej i zawsze wywołuje dość sporo emocji. Jesteśmy czternastym miastem w Polsce i największym, które nie jest stolicą województwa.

Jako lewica w Radomiu widzimy w tej zmianie, szansę na rozwój naszego miasta.

W imieniu członków SLD, ludzi lewicy oraz mieszkańców, w tym również znaczącej ilości sympatyków i wyborców PiS oczekujemy od radomskich parlamentarzystów partii rządzącej, podjęcia skutecznych starań ustanowienia miasta Radomia siedzibą wydzielonego województwa mazowieckiego.

Jako przedstawiciele Lewicy wzywamy do rozpoczęcia dyskusji, na temat ewentualnego podziału woj. mazowieckiego. Naszym zdaniem zmiany w podziale administracyjnym winny być każdorazowo poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi oraz zasięgnięciem opinii samorządów.

Królewskie miasto Radom zasługuje na godne potraktowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Radomiu, Waldemar KaczmarskiCopyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.