wt. Wrz 29th, 2020

Tygodnik Radomski

Nowy szef PUP w Radomiu, Józef Bakuła odchodzi…

3 min read

Działalnością Powiatowego Urzędu Pracy, obejmującego  zasięgiem  miasto Radom i powiat radomski kieruje teraz  Sebastian Murawski, mianowany zastępcą dyrektora PUP przez starostę radomskiego Waldemara Trelkę. Prawie od początku istnienia powiatu radomskiego stanowisko dyrektora PUP pełnił Józef  Bakuła. Za kilka miesięcy osiągnie  on  wiek emerytalny. Od 26 maja przebywa na zwolnieniu lekarskim. Informację o  dokonanej zmianie kadrowej usłyszeli radomscy dziennikarze na poniedziałkowej (9. czerwca) konferencji   prasowej zwołanej w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7.

Szybsze rozpatrywanie zaległych i bieżących wniosków przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz ułatwiony kontakt właścicieli firm z urzędem – to dwa najważniejsze zadania, jakie Zarząd Powiatu postawił przed Sebastianem Murawskim, nowym wicedyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Jednocześnie Starosta Radomski rozwiązał umowę o pracę z dotychczasowym dyrektorem PUP Józefem Bakułą.

Przedsiębiorcy z Powiatu Radomskiego i samego Radomia złożyli już do PUP ponad 16,5 tysiąca wniosków o różne formy wsparcia z Tarczy Antykryzysowej. Realizacja wniosków była na niezadowalającym poziomie, zwłaszcza w ocenie właścicieli firm, ale również Powiatowej Rady Rynku Pracy, czyli organu doradczego, złożonego z samorządowców, w tym przedstawiciela prezydenta Radomia, a także organizacji przedsiębiorców. Dotychczasowy dyrektor, pan Józef Bakuła, od dnia 26 maja przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Starosta przeprasza właścicieli firm

– Chciałbym przeprosić wszystkich przedsiębiorców z Powiatu Radomskiego i Radomia za dotychczasowe turbulencje przy realizacji wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. Miałem wiele sygnałów, że wnioski nie są należycie realizowane, było też wiele skarg od konkretnych przedsiębiorców. Wyciągnąłem stosowne wnioski z tych faktów i rozwiązałem umowę o pracę z panem Józefem Bakułą. Obecnie urzędem zarządza nowy wicedyrektor, pan Sebastian Murawski – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski.

Na stanowisko wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Sebastiana Murawskiego powołał Zarząd Powiatu. Było to zgodne ze statutem PUP i związane z nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną absencją chorobową dotychczasowego dyrektora i trudnościami w należytym funkcjonowaniu urzędu, zwłaszcza w ramach Tarczy Antykryzysowej, ale też obsługi bezrobotnych. W ocenie Zarządu Powiatu, wicedyrektor Murawski ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami.

Nowy wicedyrektor: przyspieszamy z wnioskami

Zadaniem Sebastiana Murawskiego jest teraz jak najszybsze opanowanie zatorów w realizacji wniosków przedsiębiorców oraz zapewnienie płynności obsługi klientów. Ma on również wnioskować o kolejne transze środków w ramach Tarczy Antykryzysowej.

– Obiecuję, że w ciągu dwóch najbliższych tygodni zostaną rozpatrzone wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej. Mówimy tutaj o kwocie około 70 milionów złotych, ponieważ otrzymaliśmy z ministerstwa kolejne 30 milionów złotych dla przedsiębiorców. Będę również występował o kolejne 25 milionów, zatem w sumie będziemy dysponować kwotą prawie 100 milionów złotych na wsparcie dla lokalnych firm – zapowiedział Sebastian Murawski.

Aby rozpatrzyć złożone wnioski, pracownicy PUP w Radomiu mają wydłużony czas pracy – w dni robocze do godziny 17, pracują również w soboty.

– W tej chwili mamy 16,5 tysiąca wniosków, dotyczących czterech form wsparcia z Tarczy Antykryzysowej. Ponad 91 procent, czyli 15,1 tysiąca z nich to wnioski o pożyczki na pokrycie bieżących kosztów pokrycia działalności gospodarczej. Niecałe 600 wniosków to są prośby o dofinansowanie wynagrodzeń, a 822 dotyczy kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników – wymieniał  Sebastian Murawski.

Spośród 16,5 tysiąca wniosków rozpatrzono do tej pory 7,5 tysiąca na łączną kwotę prawie 37 milionów złotych.

Sebastian Murawski ma 41 lat. Jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył również studia podyplomowe, między innymi z zarządzania. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, jako kierownik referatu. W latach 2007 – 2016 był dyrektorem wydziału funduszy unijnych Urzędu Miejskiego w Radomiu. Następnie został prezesem Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, a ostatnio był pełnomocnikiem zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do spraw Strefy Ekonomicznej.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.